top of page
pusula 1
ankara keşif haritası
pusula logo
pusula logo
pusula 2
aşağı yönlendirme
pusula 3
Lavarla

Pusula nedir?

Pusula, gündelik telaşlarla boğulan zihinleri rutinden koparmak, kenti deneyimleme biçimini tekdüzelikten çıkarmak ve ona bakışta yeni pencereler açmak amaçlarıyla tasarlandı. Çankaya ve Ulus olmak üzere iki bölgeye odaklanan Pusula, bir harita olmanın yanı sıra, belirsiz aralıklarla basılarak kentteki değişimleri ve süreklilikleri takip edebilmeyi amaçlayan bir arşiv çalışmasıdır.

  • Pusula’nın öncelikli hedefi turistler değil, Ankara’da yaşayanlardır.

  • Pusula, farklı çizerler tarafından tasarlanır.

  • Pusula iş birliğini önemser. Her versiyonda Ankara odaklı çalışmalar gerçekleştiren yerel oluşumlara ve kişilere yer verir.

  • Dolayısıyla kolektif çalışmanın ürünüdür.

  • Pusula, deneyim odaklı öneriler içerir.

  • Haritanın doğası gereği ve arşivlenebilmesi için matbudur.

Lavarla kimdir?

Lavarla, kent odağında çalışmalar yapan Ankara merkezli bir ekip. Websitesi üzerinden Ankara’nın hikayelerini bir araya getirir, sosyal hayatın canlanması için alternatif etkinlikleri duyurur, festivallere, kültür-sanat kurumlarına ve kar amacı gütmeyen yerel oluşumlara medya desteği verir, kentlilik ve kent bilinci odağında projeler ve etkinlikler geliştirir. Lavarla, kentte dayanışma ve işbirliğine önem verir.

 

Lavarla bir sosyal girişim. 2017 yılında TED Üniversitesi Sosyal İnovasyon Merkezi Kulukça Programı’nda yer aldı. 2019 yılında TMMOB Şehir Plancıları Odası tarafından “Kent Planlama Basın Ödülü”ne layık görüldü.

Video desteği için Ankara Apartmanları Instagram hesabına teşekkür ederiz.

Lavarla logo

Pusu'la bir Lavarla Projesidir.

Pusu'la © 2020-2024

Proje & Tasarım Brand ID®

bottom of page